ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศขยายเวลาลงทะเบียนและกำหนดการส่งบทคัดย่อไปถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

 

 

ดาวน์โหลดวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)พฤษภาคม-สิงหาคม 2555(การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6) Download

ประมวลภาพจากการประชุม วันที่ 26-27กค. 55

เอกสารการบรรยายพิเศษ 1.สารสกัดสมุนไพรในเครื่องสำอาง 2.บัวพันธุ์ใหม่ 3.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.สินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล 5.SME ไทยในต่างแดน 6.ยุทธศาสตร์การสร้าง brand เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ Download

รายละเอียดโรงแรมห้องพักบริเวณใกล้เคียง รายละเอียด

สำหรับผู้ที่จะชำระเงินผ่านธนาคารให้ดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 19 กค.55
หรือสามารถมาจ่ายเงินได้ที่หน้างาน

ประกาศ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำรถมาจอดได้ที่หน้าอาคาร STRI โดยสามารถแจ้งเลขทะเบียนรถได้ทาง E-mail: crdc2011@kmutt.ac.th ก่อนวันที่ 20 กรกฏาคม 2555

ประกาศ รหัสการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร

ประกาศ หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม รับได้ที่หน้างาน (สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือตอบรับการประชุมก่อนวันงานประชุม สามารถติดต่อขอรับได้ทาง E-mail: crdc2011@kmutt.ac.th)

ประกาศขยายเวลาลงทะเบียนและกำหนดการส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 จากวันที่ 1 กรกฎาคม ไปถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เพิ่มเติม

ประกาศ การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์มีการให้รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

การลงโฆษณาและออกร้าน

ข่าวสารงานประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 (update 12/7/2555) (download)

สถานที่จัดงาน (map)

 


เอกสารอนุมัติจัดงานประชุมและเบิกค่าลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (Registration form)

    >> หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ <<

เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุม (Brochure)

รายละเอียดการเตรียมบทคัดย่อและโปสเตอร์ (pdf)

คำแนะนำในการเตรียมเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (pdf)

Template ในการเตรียมบทคัดย่อ (doc)

รายละเอียดการจัดเตรียมเรื่องเต็ม (pdf)

Template ในการเตรียมเรื่องเต็ม (doc)

โดยความร่วมมือ