ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลด วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ฉบับพิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552 (การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2)  

I
II
III
IV
V
VI
VII

 

I
งานวิจัยด้านสารออกฤทธิ์ในพืชและการควบคุมทางชีวภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

TOP

II
งานวิจัยด้านสรีรวิทยาพืช
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

ผลของระดับความเข้มข้นของแนฟทาลีนอะซีติกแอซิดที่มีต่อลักษณะการเจริญเติบโต และพัฒนาการของส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเพศบางประการของหน้าวัวตัดดอกพันธุ์ซีพีสี่

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

TOP

III
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

TOP

IV
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
4.1
4.2
4.3
4.4

ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะน้ำท่วมขัง

4.5

ความเสียหายของเมล็ดถั่วเขียวที่มีผลต่อผลผลิตถั่วงอก

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

ผลของน้ำโอโซนที่มีต่อความงอกของเมล็ดพันธ ุ์และการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำ

4.11
4.12

TOP

V
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารและเอมไซม์
5.1
5.2
5.3
5.4

การคัดเลือก Bacillus spp. ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส อะไมเลสและไลเปสจากดิน

5.5

การใช้วุ้นสำรองทดแทนไขมันในเค้กบราวนี่

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นม้วนผสม

5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นม้วนกลิ่นรสเชอร์รี่ที่ใช้ผลไม้ไทยอบแห้งแทนแอปเปิ้ลอบแห้ง

5.17

การ เพิ่มการสะสมแอนโทไซยานินในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) ด้วยเอทีฟอน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากสะสมอาหารกวาวเครือแดง

5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

ผลของแบคทีเรียปฏิปักษ์และกรดซาลิไซลิกต่อโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทอง

5.25

ผลของอัตราส่วนข้าวต่อน้ำในการหุงต่อคุณภาพข้าวนึ่งหุงสุก

5.26

TOP

VI
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการอบแห้ง
6.1
6.2

การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งชาใบหม่อนโดยใช้รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศ

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

การอบแห้งเผือกแผ่นโดยใช้อุณหภูมิสูง

6.8
6.9
6.10
6.11

สมการอบแห้งชั้นบางของถั่วแมคคาเดเมียภายใต้การอบแห้งแบบปั๊มความร้อน

6.12

สมการอบแห้งชั้นบางของมะม่วงน้ำดอกไม้ภายใต้อากาศร้อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน เป็นตัวกลางการอบแห้ง

6.13
6.14
6.15

TOP

VII
งานวิจัยด้านอื่น ๆ
7.1
7.2
7.3

การประเมินความหลากหลายทางจีโนไทป์ของรา Bipolaris oryzae ด้วยเทคนิค PCR-RFLP

7.4
7.5

TOP

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
83 ม 8 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 02-470-7781  โทรสาร  02-470-7781
webmaster : fuyu-175@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด 3 เมษายน 2552